10 zásad správného copywritera

Vydáno: 07. 05. 2008 | Autor: Alena Špinarová | 1373 slov | CopywritingCopywriting

Jak píše správný copywriter? Pokud si nejste jisti přesnou odpovědí, právě pro vás je určen následující článek. Dozvíte se, na co byste se měli při psaní textů zaměřit a proč. Pokud se při tvorbě článků budete držet následujících zásad, máte hotovou strukturu. Obsah však musíte již dodat sami. Prvotně si musíte uvědomit, že copywriter je v jedné osobě:

  • spisovatel
  • prodavač
  • učitel
  • odborník na vyhledávače a konverzní marketing
  • běžný uživatel

Spojením těchto „osobností“ vznikne dokonalý copywriter, který se dokáže na psaný text podívat ze všech potřebných stran. Ale pojďme již k samotným zásadám, kterých byste se při psaní textů měli držet.

1. CO JE VAŠÍM CÍLEM?

Před samotným psaním textu je nutno si uvědomit, CO budete psát. Jaký je produkt, o němž píšete a jaký cíl máte svým textem vzbudit, tedy jak chcete, aby zákazník po přečtení reagoval. Půjde o přímý prodej, nebo chcete jen vzbudit zájem či budovat image a povědomí o značce? V závislosti na cíl vašeho textu musíte také zvolit jeho formu: zda půjde o přímou nabídku výrobku či služby nebo jen o specifikaci produktu, tiskovou zprávu, PR článek, odborný text atd.

2. SEZNAMTE SE S FIRMOU, PRO NIŽ PÍŠETE!

Druhým krokem správného copywritera je získat co nejvíce informací o firmě, pro niž text píše. Jde o malou nebo velkou firmu, jaké zboží či služby svým zákazníkům nabízí, jakou má strategii? Podle typu a charakteru firmy se dá také svým způsobem vytušit cílový zákazník.

3. KDO JE VÁŠ CÍLOVÝ ZÁKAZNÍK?

Jak vyplývá z předešlého bodu, je nutno seznámit se se zákazníkem, kterému je text určen. Jednou z všeobecně rozšířených typologií osobností je MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). S vlastní aplikací MBTI na web copywriting přišel Bryan Eisenberg, který stanovit čtyři typy internetového čtenáře:

  • Laskavý – PROČ váš produkt řeší nejlépe můj problém?
  • Analytický – JAK váš produkt řeší můj problém?
  • Expresivní – KDO produkt využívá k řešení mého problému?
  • Asertivní – CO mi vaše řešení přinese?

4. UPOUTEJTE POZORNOST!

Internetoví uživatelé čtou jen to, co má pro ně nějakou hodnotu. Název a popisek článku rozhodují, zda si celý článek někdo přečte. Měly by šokovat. Do popisku by se měly vkládat jen ty nejzajímavější informace. Uveďte zde výsledky bez popisu průběhu nebo důsledek bez vysvětlení příčiny. V tomto směru se můžete učit od bulváru. Čtenáře přitahují dramatické titulky, příběhy a obrázky. Často první, co člověk na stránkách čte, jsou popisky pod obrázky. Pozornost upoutáte např. i správným použitím číslovky.

5. ODLIŠTE SE OD KONKURENCE!

Unique selling proposition = USP = jedinečný prodejní argument; USP je výrazné, stručné a jednoduché prohlášení. Dvě tři věty. Pokud se vám zdá, že se od konkurence daná firma ničím neodlišuje, je dobré např. záměrně zúžit cílovou skupinu zákazníků, zredukovat nabídku, zveličovat drobné rozdíly a zdůrazňovat jejich přínos pro zákazníka či jen prostě obracet nevýhody ve výhody. Nezapomeňte však, že příslib titulku musíte rozvinout v následujícím textu.

6. VYZDVIHNĚTE PŘÍNOS PRO ZÁKAZNÍKA!

Po podrobném seznámení s firmou a jejími produkty, byste měli vědět, jaké bude mít dané zboží či služba přínos pro zákazníka. První bod přínosů pro zákazníka by měl především vycházet z USP, šikovný copywriter dokáže nenápadně zopakovat USP i v bodě posledním. Pamatujte si, že zákazník myslí především sám na sebe, je tedy důležitější CO nabízíme, než JAK to nabízíme.

7. ZAMĚŘTE SE NA EMOCE!

Ač se to nemusí zdát, pro zákazníka je důležitý první dojem. Podle něj ve většině případů určí i konečné rozhodnutí. Lidé se rozhodují podle pocitů, ale svá rozhodnutí zdůvodňují na základě faktů. Je tedy důležité před psaním samotného textu zvolit nějaké motivátory (=pocity, které vedou zákazníka k tomu, aby reagoval tak, jak chceme my).

Russell Burnham nabízí ve článku Why People Buy: The Motivations Behind Buying dokonce 52 možných motivátorů. Z toho množství ale vyzdvihuje 10 nejdůležitějších – strach, zvědavost, ješitnost, laskavost, nejistota, chamtivost, smyslnost, hrdost, závist a lenost. Zvolené motivátory je potřeba začlenit do titulků a úvodních vět článku. Jakmile ve čtenáři vzbudíme požadované pocity, teprve potom mu předložíme fakta.

8. VZBUĎTE V ZÁKAZNÍKOVI DŮVĚRU!

Internetové prostředí je virtuální, je tedy potřeba neustále čtenáře přesvědčovat o pravdivosti vašich slov. Dokažte, že existujete (uveďte fyzickou adresu, výpis z OR, pořiďte fotografie kanceláří, představte konkrétní lidi). Pište pravdu a dokažte, že to je pravda (zveřejňujte ohlasy spokojených zákazníků, citujte průzkumy, publikujte odborné články). Dodržujte sliby (zaručte se vrácením peněz, zdůvodněte podezřelé nabídky). Vyvraťte obavy dřív, než vzniknou.

9. VŽIJTE SE DO ROLE BĚŽNÉHO UŽIVATELE!

Copywriter by se měl také při psaní textu umět vžít do role běžného uživatele. Přečíst si text jeho očima a předvídat, co by zákazníka mohlo dál zajímat, co by v textu mohl postrádat. Musíte si uvědomit, že zákazník se zajímá především sám o sebe.

10. ZJEDNODUŠUJTE!

Pište jednoduše. Vymýšlejte jednoduché, jen několika slovné, nadpisy. V textu užívejte jednoduché věty. A až budete kontrolovat hotový text, zjednodušujte dál, pokud to ještě půjde.

Gerry McGovern ve článku Great websites do, not say píše:
„Nechci si s vaším webem vyměňovat zdvořilostní fráze. Nechci si s ním potřásat rukou. Nechci se bavit o počasí. Přišel jsem na váš web z určitého důvodu. Spěchám a jsem netrpělivý.“

Jaké triky používáte právě Vy?

Kam dále?

Rubriky

Aktuálně

Newsletter

Odebírejte od nás tipy, triky a novinky z oblasti internetové reklamy. Neposíláme více jak 1 email měsíčně. Odhlášení možné kdykoliv.

RSS & Facebook

Štítky