Jak můžete sledovat úspěšnost webu ve vyhledávačích? Díl 1.

Vydáno: 06. 02. 2009 | Autor: Michael Muselík | 1414 slov | SEOSEO

Chcete-li sami sledovat úspěšnost vašeho webu ve vyhledávačích, pak je třeba vybrat ty správné parametry a použít vhodný systém měření návštěvnosti.

Pokud nemáte na svém webu Google Analytics, vřele doporučuji nainstalujte si jej. Je ZDARMA a nabízí opravdu profesionální možnosti a nástroje pro měření návštěvnosti internetových stránek.

A nyní zbývá vybrat ty správné, vypovídající parametry, které budeme sledovat.

Co Vám nejvíce řekne o úspěšnosti vašeho webu ve vyhledávačích? Bude to především počet návštěvníků z jednotlivých vyhledávačů, klíčová slova a počet příchozích návštěvníků přes ně a v neposlední řadě počet objednávek či registrací uskutečněních po příchodu z vyhledávačů.

Toto jsou nejdůležitější data, která bychom měli sledovat vždy a pravidelně. Existují ještě další údaje, které by měli vycházet ze specifik daného webu, především jeho zaměření, cílení apod. Podle toho tedy vybereme další, doplňující údaje, které budeme pravidelně sledovat. Pro přehlednost shrnu všechny hlavní i doplňující parametry v následujícím přehledu.

Základními údaji, které bychom měli sledovat vždy, jsou:

  1. návštěvnost z vyhledávačů
  2. návštěvnost podle jednotlivých klíčových slov
  3. konverze z vyhledávačů
  4. konverze podle jednotlivých klíčových slov

Dalšími doplňujícími údaji mohou být např.:

  1. Bounce Rate celkový i jednotlivých cílových stránek, či klíčových slov,
  2. délka a hloubka návštěvy,
  3. počet zaindexovaných stránek ve vyhledávačích,
  4. počet vstupních stránek,
  5. počet unikátních dotazů (klíčových slov), či
  6. počet zpětných odkazů.

Lze nalézt a stanovit samozřejmě i mnohé další. Vždy však musíme vycházet z konkrétního webu a stanovovat je individuálně pro konkrétní web.

A nyní se podívejme detailně na jednotlivé základní parametry.

Návštěvnost z vyhledávačů

Návštěvnost z vyhledávačů by měla být základním údajem, který bychom měli sledovat. Více než samotná návštěvnost nám mnohem více řekne dlouhodobý trend vývoje návštěvnosti z vyhledávačů. Vždy bychom měli sledovat, zda po tom, co uděláme nějaký krok, návštěvnost z vyhledávačů klesá či roste.

Pozn. Je důležité si uvědomit, že návštěvnost z vyhledávačů ovlivňují různé sezónní a jiné trendy (např. ekonomické, společenské, politické, globální, národní apod.). Je tedy nutné brát i toto v potaz. Vhodné je např. porovnat stejné období předchozího roku a tím bychom měli vyloučit trend sezónnosti.

Používáte-li pro sledování návštěvnosti systém Google Analytics, neměli byste zapomenout, že musíte zvolit pouze neplacené / non-paid výsledky. V opačném případě, máte-li PPC kampaně, je do návštěvnosti z vyhledávačů započtena i návštěvnost z PPC systémů.

Návštěvnost jednotlivých klíčových slov

Detailnější obrázek Vám poskytnou údaje o návštěvnosti podle jednotlivých klíčových slov. V Google Analytics snadno zjistíte, přes která klíčová slova chodí na web nejvíce lidí,

kolik návštěvníků přichází z jednotlivých vyhledávačů na jednotlivá klíčová slova

a na jaké cílové stránky přes konkrétní klíčová slova lidé z vyhledávačů přicházejí.

Uděláte si tak velmi přesný obrázek o účinnosti jednotlivých klíčových slov i cílových stránek webu.
Můžete také velmi snadno pozorovat trend návštěvnosti jednotlivých klíčových slov. Můžete například sledovat, jakou návštěvnost přivádějí jednotlivá klíčová slova v průběhu roku a podle toho plánovat své SEO, PPC či jiné marketingové aktivity.

Konverze z vyhledávačů

Mnohem zajímavější než návštěvnost je sledovat konverze (objednávky, registrace apod.) a konverzní poměr jednotlivých vyhledávačů.

Pokud se výrazně liší konverzní poměry z jednotlivých vyhledávačů, může nám to o mnohém napovědět. Třeba to, že se lidé dostávají na nerelevantní stránky (stránka o firmě, FAQ, obecné informační stránky, obchodní podmínky apod. či obsah stránek neodpovídá hledanému dotazu). Obojí svědčí o základních chybách na vašem webu.

Konverze jednotlivých klíčových slov a cílových stránek

Dalším velmi důležitým údajem je konverzní poměr jednotlivých klíčových slov.

Ten nám řekne, která slova generují nejvíce objednávek či registrací na tato slova bychom se měli zaměřit především, případně posílit další, pro nás zajímavá slova.

Můžete také velmi snadno zjistit konverzní poměr cílových stránek webu.

Ihned vidíte, které stránky Vám nejlépe prodávají. Postupně se zaměřte na slabší stránky a vylepšete jejich texty, vzhled, nabídku apod.

Přesně vidíte, která slova a stránky Vám generují nejvíce objednávek či registrací a tedy na která klíčová slova se zaměřit, případně kdy a které cílové stránky jsou jak účinné a které stránky na webu vylepšit.

Důležité je sledovat tyto údaje pravidelně a porovnávat je z předchozími obdobími. Podle toho pak snadno posoudíte, které kroky byly účinné více a které naopak méně.

Příště si povíme o doplňujících údajích pro měření úspěšnosti SEO kampaně.

Kam dále?

Rubriky

Aktuálně

Newsletter

Odebírejte od nás tipy, triky a novinky z oblasti internetové reklamy. Neposíláme více jak 1 email měsíčně. Odhlášení možné kdykoliv.

RSS & Facebook

Štítky