Jak můžete sledovat úspěšnost webu ve vyhledávačích? Díl 2.

Vydáno: 09. 06. 2009 | Autor: Michael Muselík | 2556 slov | Internetový marketingInternetový marketing

V předchozím článku jsme si ukázali hlavní parametry, které bychom měli sledovat vždy. Dnes si řekneme, které další údaje nám mohou dokreslit obrázek o efektivitě vašeho webu a pomoci odhalit jeho slabiny. Určitě byste měli také sledovat:

 1. Bounce Rate celkový i jednotlivých cílových stránek, či klíčových slov,
 2. délka a hloubka návštěvy,
 3. počet zaindexovaných stránek ve vyhledávačích,
 4. počet vstupních stránek,
 5. počet unikátních dotazů (klíčových slov), či
 6. počet zpětných odkazů

Bounce Rate

Tento údaj říká, kolik procent lidí zhlédne jednu stránku webu a ten vzápětí opustí, aniž by pokračovalo na jeho další stránky. Otázkou však zůstává, co může způsobit vysoký Bounce Rate.

 1. Stránky jsou nepřehledné a návštěvník neví, co má udělat či kam může pokračovat.
  Pomoc je přitom jednoduchá. Vytvořte logickou strukturu vašeho webu, jasně pojmenujte jednotlivé odkazy v navigaci a umístěte ji na obvyklých místech. Navigace by měla být opticky oddělena od hlavního obsahu. Na každé stránce webu vždy jasně řekněte, co má návštěvník udělat a kam má pokračovat.
 2. Cílové stránky jsou nerelevantní hledanému výrazu. Pokud uživatel, který hledá určitý termín klikne na váš odkaz ve výsledcích a dostane se na stránku, které neodpovídá jeho zadání, odchází pryč.
  Řešení je opět jednoduché. Pro každou stránku používejte vždy relevantní klíčová slova, která důsledně používejte v nadpisu stránek TITLE i v hlavním nadpisu H1, stejně jako v úvodním textovém odstavci bezprostředně za hlavním nadpisem. Tato slova i celý text musejí být vždy relevantní účelu dané stránky
 3. Stránky jsou nezajímavé. Přijde-li uživatel na vaši stránku a ta jej neosloví, odchází pryč. Zde se mohou prolínat a často prolínají oba výše uvedené body.
  I zde je náprava jednoduchá. Vytvářejte přehledné stránky, kde bude jasně oddělen obsah od navigace. Položky menu budou jasné a text stránek bude správně strukturován, každá stránka bude mít jasnou a zřetelnou výzvu k akci a návštěvník nebude tápat, co má udělat či kam má pokračovat. Nenuťte své návštěvníky přemýšlet, jasně a zřetelně jim řekněte, co mají na stránce udělat, co na ní získají. Vysvětlete, v čem jsou vaše stránky přínosem pro návštěvníka.

 

Bounce Rate však také můžete v Google Analytics aplikovat na jednotlivé vyhledávače či klíčová slova. Snadno tak poznáte, které vyhledávače či která klíčová slova jsou efektivní z pohledu návštěvníků. Zaměřte svou pozornost na ty, které mají vysoký Bounce Rate a zkuste se zamyslet, proč je tomu tak. Nejlépe je, vžít se do kůže návštěvníků a zkusit vyhledat určitý výraz a dostat se z vyhledávačů na váš web. Ideální je požádat někoho nezaujatého, nezaslepeného a tiše jej sledovat při jeho surfování. Možná budete překvapeni, že lidé nezaujatí, vidí váš web zcela jiným pohledem. Co Vám přijde naprosto jednoduché či srozumitelné, může být pro nezasvěcené nepřekonatelný problém.

Podívejte se na následující obrázky. První ukazuje přehled jednotlivých vyhledávačů řazených podle návštěvnosti. Vpravo je pak grafické i číselné vyjádření Bounce Rate jednotlivých vyhledávačů.

Zkuste si zadat hlavní klíčová slova do těch vyhledávačů, které mají vysoký Bounce Rate a podívejte se na popisky a titulky odkazů, které se zobrazí vy výsledcích hledání, jaká obsahují klíčová slova a na které stránky vedou.

Následující graf ukazuje Bounce Rate klíčových slov, díky kterým lidé přicházejí na váš web z vyhledávačů.

U každého z těchto klíčových slov můžete velmi snadno zjistit, na které cílové stránky lidé přes toto klíčové slovo přicházejí. Jsou tyto stránky relevantní danému klíčovému slovu? Proč lidé přicházejí z vyhledávačů právě na tuto stránku?

Pokuste se napravit všechny nedostatky a uvidíte, jak vzroste konverzní poměr vašeho webu.

Délka a hloubka návštěvy

Dalšími důležitými údaji, vypovídajícími o kvalitě vašeho webu mohou být průměrný čas strávený na stránkách webu a počet stránek navštívených během jedné návštěvy.

Hloubka návštěvy

V Google Analytics lze velmi jednoduše vytvořit uživatelský segment, který bude zobrazovat pouze ty návštěvy, během nichž byla zhlédnuta jen jedna stránka.

Velmi snadno pak můžete zjistit, které stránky byly navštíveny během návštěvy jen jednou. Následně by však mělo přijít zamyšlení, proč je tomu tak a zda by to mohlo být lepší s ohledem na účel a obsah stránek.

Pak jen stačí zvolit právě vytvořený segment a ihned vidíte, které stránky byly zobrazeny jen jednou během jedné návštěvy.

Nebo chcete vědět, která klíčová slova přivedla návštěvníky, kteří zhlédli jen jednu stránku webu během své návštěvy? Toto je velmi užitečný údaj, neboť nám říká, jak efektivní jsou jednotlivé stránky webu ve vztahu ke klíčovým slovům.

Nyní je důležité zamyslet se nad těmito výsledky a popřemýšlet, zda tato klíčová slova odpovídají zaměření stránek či celého webu. Je-li cílem webu informovat, pak se jedna zhlédnutá stránka během jedné návštěvy dá pochopit. I tak je však důležité myslet na to, že i pouhá informační stránka by měla mít své pokračování či odkaz na podobný či související obsah. Žádná stránka webu by neměla být slepá, vždy by díky kontextové navigací měl být jasný další krok, další akce.

Je-li účelem webu nabídka služeb či prodej výrobků, pak by každá návštěvy měla být zakončena odesláním poptávkového formuláře či objednávky.

Délka návštěvy

Dalším údajem který nám může mnohé prozradit je délka návštěvy webu. Postup je velmi podobný tomu výše. Jen místo segmentu 1 návštěvy, vytvoříme segment délka návštěvy max. 10 sekund.

Další postup je stejný jako v předchozím bodě. Co můžeme vyčíst z těchto výsledků?

Návštěvníci, kteří během jedné návštěvy zhlédli jen jednu stránku jsou buď roboti nebo lidé, které váš web či jeho stránky naprosto nezaujal. Zkuste přemýšlet, proč je tomu tak.

Počet zaindexovaných stránek

Pomocí tohoto parametru velmi snadno zjistíme, kolik stránek vašeho webu indexují vyhledávače. Jeho syntaxe je velmi jednoduchá. Ve všech hlavních vyhledávačích funguje příkaz

site:vasedomena.cz

Vyhledávač vypíše všechny stránky vašeho webu i jejich počet, které má zaindexovány ve své databázi. Rychlým porovnáním tohoto údaje s reálným počtem stránek vašeho webu ihned zjistíte, zda vyhledávače indexují všechny stránky vašeho webu. Pokud jsou rozdíly značné, je třeba přijít na to, proč se tomu tak stalo. Problém může být v duplicitním obsahu, špatné tvorbě URL adres, podobnému obsahu, či zásadním chybám validity HTML kódu.

Další příčinou mohou být nepřístupné odkazy robotům, např. formou Javascriptu, Flashe či formou formulářů.

Počet vstupních stránek

V Google Analytics můžete také velmi rychle zjistit, všechny cílové stránky vašeho webu a třeba porovnat jejich Bonce Rate.

Co Vám tato tabulka s grafy může prozradit? Které stránky webu byly navštíveny jako první během návštěvy, kolik návštěvníků na ně vstoupilo a jaký je jejich Bounce Rate v porovnání s průměrnou hodnotou celého webu. S výhodou lze použít již vytvořené segmenty hloubka 1 návšteva či délka návštěvy méně než 10 sekund. Tím přesně vyfiltrujete kritické stránky.

Zaměřte se na stránky s vysokým počtem návštěv a současně s vysokým Bounce Rate. Popřemýšlejte, co může návštěvníkům na těchto stránkách vadit, jak je vylepšit či jak zlepšit procházení celého webu.
Dovolím si ještě jednou připomenout, že je velmi důležité, aby každá stránka měla jasnou akci – další krok, který povede návštěvníka k cílové akci vašeho webu.

Počet unikátních dotazů, počet klíčových slov

Každý web je zaměřen na určitý obor či segment návštěvníků a toto zaměření vždy charakterizuje skupina souvisejících či podobných klíčových slov. Čím širší zaměření webu, tím více klíčových slov. Je velmi důležité si uvědomit, že hodně hledaná klíčová slova jsou velmi konkurenční a optimalizace na ně může být značně nákladná a tím naprosto neefektivní. V konečném výsledku lze velmi často lepšího výsledku dosáhnout množstvím víceslovných frází, které jsou přesnější a přivádějí cílenější návštěvnost, která mnohem více konvertuje než necílená návštěvnost přes velmi obecná slova.

A příklad? Např. slova fotoaparáty či digitální fotoaparáty jsou sice hodně hledaná, avšak přesnější víceslovné fráze jako např. fotoaparáty canon, fotoaparát canon powershot či fotoaparáty recenze mohou generovat mnohem více konverzí (objednávek), což bude pravděpodobně důležitější než počet návštěv.

Počet zpětných odkazů

Zpětné odkazy, jejich kvalita a množství jsou jedním ze stěžejních parametrů určujících ranky stránek a tím i jejich pozice ve vyhledávačích. Tento údaj zjistíte velmi snadno. Stačí např. do Google zadat příkaz link:vasedomema.cz. Google však vrací jen výběr počtu zpětných odkazů ne jejich plný počet. Často se spekuluje o tom, že právě tyto odkazy se hlavní měrou podílejí na výpočtu pageranku webu na Google.

Stejný příkaz funkuje i na Jyxo.

POZOR! Tento příkaz nefunguje na Seznamu

Nejpřesnější údaj počtu zpětných odkazů poskytuje v současné době SiteExplorer Yahoo!. Stačí jen vložit URL adresu vašeho webu následně se Vám vypíše přehled všech odkazů, vedoucích na váš web. Pomocí filtrů můžete nastavit, zda se budou zobrazovat i odkazy z vašeho webu, jen odkazy z externích webů, odkazy na celou doménu či odkazy na konkrétní stránku.

Tyto nástroje můžete velmi efektivně použít k analýze vaší konkurence a nalézt tak cenné zdroje zpětných odkazů pro váš web.

Líbil se Vám tento článek? Máte nějaké připomínky, postřehy či dotazy? Napište nám svůj komentář nebo jej pošlete svým známým.

Kam dále?

Rubriky

Aktuálně

Newsletter

Odebírejte od nás tipy, triky a novinky z oblasti internetové reklamy. Neposíláme více jak 1 email měsíčně. Odhlášení možné kdykoliv.

RSS & Facebook

Štítky