Jak tvořit v textech hypertextové odkazy

Vydáno: 26. 04. 2010 | Autor: Jakub Hladký | 788 slov | CopywritingCopywriting

Hypertextové odkazy v textu jsou další z části skládanky zvané SEO copywriting. Hypertextové odkazy jsou užitečné nejen pro samotné uživatele, ale také pro vyhledávače. Za prvé ukazují cestu uživatelům na Vaše produkty, či další produkty, které mají možnost koupit. A za druhé otevírají virtuální dveře robotům, aby indexovaly stránky Vašeho webu, nebo e-shopu, což je dobré pro SEO.

„Hypertextové odkazy vždy tvořte prolinkováním zvolených klíčových slov tak, aby bylo naprosto jasné, kam se uživatel dostane, až na takový odkaz klikne.“

Rozeznáváme tyto základní druhy odkazů v textech:

  • Interní hypertextové odkazy na web, nebo e-shop
  • Externí hypertextové odkazy z webu, nebo e-shopu
  • Hypertextové odkazyz PR článků, recenzí, apod.

Interní hypertextové odkazy na webu, nebo e-shopu

Interní hypertextové odkazy slouží k tomu, aby robotům odkazovaly na další stránky Vašeho webu, které mohou indexovat. A uživatelům jimi nabízejte další související produkty, které mohou koupit, podobně jako doplňkový prodej. Interní hypertextové odkazy vždy musí odkazovat na jiné relevantní stránky webu, než na jaké jsou umístěny.

Netvořte hypertextové odkazy tak, aby odkazovaly na tu samou stránku, na které se uživatel právě nachází. To by uživatele mátlo, protože po kliknutí na něj by se dostal na to samé místo, kde se před tím nacházel. Ani robot by se nemohl dostat do další struktury, přes takový odkaz.

Externí hypertextové odkazy z webu, nebo e-shopu

Externí hypertextové odkazy slouží nejčastěji pro uživatele. Například pro vysvětlení pojmů, či doplňující, nebo studijní informace. Například na Wikipedii, či na užitečné nástroje a podobně. Jedná se o uživatelsky velmi přínosné informace, které uživatel může potřebovat k rozhodování o nákupu. Externí hypertextové odkazy mohou také sloužit, jako zpětné odkazy na Vaše další weby, nebo e-shopy, pro které potřebujete získat další zpětné odkazy.

Externí hypertextové odkazy také tvořte prolinováním zvolených klíčových slov. Avšak opatrně, abyste neodvedli uživatelovu pozornost od objednání Vašeho produktu. Takový hypertextový odkaz si nejdříve dobře rozmyslete, jestli není pro Vás kontraproduktivní.

Hypertextové odkazy z PR článků

PR články jsou textovou formou Vaší propagace, která je umístěna na veřejných PR portálech. Odtud mohou přicházet zákazníci, ale také novináři a roboti vyhledávačů. Z PR článků směřujte hypertextové odkazy přes klíčová slova přímo na Vaše produkty nebo stránky, o kterých píšete. Potenciální zákazník se tak dostane přímo k možnosti nákupu a robot si „zapíše“ další zpětné odkazy na Vaše stránky.

Jak má hypertextový odkaz vypadat

Hypertextový odkaz vkládejte do slov. Hypertextový odkaz by měl obsahovat klíčové slovo cílové stránky. Pro robota je to skvělý odkaz přes klíčové slovo a to je pro SEO Vašich stránek velmi důležité. Hypertextový odkaz vždy v textu podtrhněte, pokud to Váš editor za Vás neudělá sám, například takto: SEO

Dobré rady

  • na každé stránce v hlavním textu na Vašem webu vždy utvořte hypertextové odkazy (3 - 6 podle délky
  • hypertextové odkazy vkládejte nenásilně tak, aby měly smysl a neodváděly zbytečně pozornost jinam (pokud by to bylo, například pro nákup produktů kontraproduktivní)
  • odkazy rozprostřete rovnoměrně po celém textu
  • do PR článků stačí 3 hypertextové odkazy, většina PR portálů jich více nepovoluje

Kam dále?

Rubriky

Aktuálně

Newsletter

Odebírejte od nás tipy, triky a novinky z oblasti internetové reklamy. Neposíláme více jak 1 email měsíčně. Odhlášení možné kdykoliv.

RSS & Facebook

Štítky