Skóre kvality klíčových slov

Vydáno: 04. 06. 2008 | Autor: Šárka Ševčíková | 842 slov | PPCPPC

Skóre kvality, či Quality Score, jistě znáte z prostředí Google AdWords. Jde o ukazatel ovlivňující pozici reklamy a částečně i výši ceny za proklik. Vzorec pro výpočet skóre kvality je tajný. Liší se však v případě PPC kampaní zobrazovaných ve vyhledávání a kampaní zobrazovaných v obsahové síti. Přestože nevíme, který ukazatel hraje největší roli, můžeme se domnívat, že známé klíčové ukazatele rozhodující o skóre kvality klíčových slov.

Mezi tyto ukazatele se řadí:

  1. kvalita landing page
  2. míra prokliku klíčového slova a její historie
  3. relevance klíčového slova vůči ostatním klíčovým slovům v sestavě a znění inzerátu
  4. historie účtu zahrnující míru prokliku všech kampaní, sestav a klíčových slov v účtu
  5. doba načítání landing page

Doba načítání landing page

Ještě před několika měsíci se o posledním bodu, tedy o době načítání landing page, co by jednoho z klíčových faktorů pro určení kvality skóre, nevědělo. Před nedávnem však AdWords zařadil informace o době načítání landing page do své Analýzy klíčových slov. V současnosti si tak každý může ověřit, zda je doba načítání landing page příliš dlouhá, či ne.

Dobu načítání landing page definuje AdWords jako dobu, za kterou se uživateli po kliknutí na inzerát načte landing page (přesné znění definice si můžete přečíst na stránkách Google AdWords). Zjištěná doba načítání je poté porovnávána s ostatními weby ve stejné oblasti.

Proč je součástí hodnocení kvality skóre i doba načítání landing page? Odpověď můžeme najít i v jednom starším výzkumu. Např. Michael Hopkin v Nature News píše o netrpělivosti uživatelů internetu a rychlosti jejich rozhodování.
Zdá se vám 50 milisekund jako neuvěřitelně krátká reakční doba? Zamyslete se nad svým chováním. Jak dlouho se rozhodujete? Buď stránka opravdu stojí za to a budete číst déle, nebo prostě odejdete na podobnou stránku, která se načte mnohem rychleji. Průměrná doba načtení stránky je okolo 10 sekund, což je velmi dlouhá doba, ale již kvůli QS ji zkuste zkrátit co to půjde. Když na ní tak záleží.

Informace o cílové stránce

Kromě již zmíněné doby načítání landing page naleznete v Analýze klíčových slov ukazatel Cílová stránka (cílová adresa URL, landing page), přičemž AdWords si všímá především relevance landing page ke klíčovému slovu, užitečnosti informací a počtu odkazů na stránce a její užitečnost.

Uvědomte si, že celá landing page je důkladně zanalyzována algoritmem podobným jako při posuzování kvality stránek ve vyhledávači Google. Vyplatí se proto věnovat obsahu landing page opravdu péči a ne vložit na ni jen flash či obrázky - z toho robot moc nevyčte.

Historie klíčových slov a účtu AdWords

Někteří se obávají, že pozastavením reklam, či klíčových slov, se automaticky smaže historie účtu. Není tomu tak. Pozastavení kampaní, sestav, či klíčových slov nesmaže historii. Výše CTR, kterou kampaně dosahovaly před pozastavením, budou ovlivňovat jejich vývoj i po opětovném spuštění.

Nevýhoda pozastavování kampaní je čistě konkurenční. Jelikož konkurence nikdy nespí, může se po znovuspuštění kampaní stát, že se vaše reklamy propadnou např. o pozici níže, protože během doby pozastavení vám přibyl další konkurent nabízející vyšší cenu za proklik, mající vyšší skóre kvality klíčových slov, atd.

Při návrhu klíčových slov nezapomeňte používat nástroj Odhad provozu, díky kterému zjistíte objem hledanosti klíčového slova a především odhadovanou průměrnou pozici, na které se bude vaše klíčové slovo zobrazovat při dané ceně za proklik a při daném rozpočtu

Kam dále?

Rubriky

Aktuálně

Newsletter

Odebírejte od nás tipy, triky a novinky z oblasti internetové reklamy. Neposíláme více jak 1 email měsíčně. Odhlášení možné kdykoliv.

RSS & Facebook

Štítky