Způsoby využití Google Analytics při správě PPC kampaní

Vydáno: 30. 05. 2008 | Autor: Alena Špinarová | 1895 slov | PPCPPC

V každé práci je potřeba odezva. V případě PPC kampaní je touto odezvou počet konverzí, transakcí, či návštěvníků. Peněžní prostředky investované do PPC kampaní nás vedou k touze sledovat důvod útraty a její návratnost. Klademe si tedy dvě otázky: Za co jsme utratili? Přinesly nám tyto výdaje zisk?

Propojte AdWords s Analytics

Pokud ještě nepoužíváte Google Analytics, změňte to. Pokud již Analytics využíváte, stačí propojit účet AdWords s účtem Analytics. Ve svém účtu AdWords přejděte na záložku Analytics a účty propojte.

Propojení AdWords s Analytics

Nastavte své cíle

Každá PPC kampaň má nějaký cíl, který je třeba sledovat. Je vaším cílem zvýšení návštěvnosti webu, počet konverzí či transakcí? Využijte Google Analytics a nastavte své cíle pomocí položky menu Cíle (Goals). V nastavení cíle zadáte:

  1. typ shody, který určuje způsob identifikace URL cesty a cíle:
    1. přesná shoda identifikuje adresy přesně podle nastavených cest či cílů. Jakákoliv odlišnost způsobí, že se cíl stane neplatným,
    2. shoda nadpisu se hodí pro stránky s dynamicky generovaným obsahem,
    3. shoda regulárních výrazů umožňuje použití regulárních výrazů a jejich přiřazení k URL adresám. O použití regulárních výrazů se dozvíte v nápovědě Google Analytics.
  2. cílovou URL,
  3. název cíle a případně hodnotu, kterou vám splnění cíle přinese,
  4. trychtýř (funnel) , cesta vedoucí k cíli, tzn. seznam URL stránek, kterými návštěvník musí (nebo by měl) projít, aby se dostal k cíli.

Google Analytics umožňuje nastavení 4 cílů s vlastními cestami a názvy. Na každou cílovou stránku pak umístíte vygenerovaný kód GA.
Za svůj cíl nemusíte zvolit pouhé zhlédnutí stránky, ale i akci. Např. odeslání formuláře. O podrobnějším nastavení Google Analytics si můžete přečíst v některém z našich dalších článků na blogu SEO Expert, nebo v v nápovědě Google Analytics.

URL parametry

Návštěvníky přicházející na stránky prostřednictvím PPC kampaní můžeme sledovat přidáním parametru do URL adresy landing page.
Parametry od sebe můžete rozlišit zdroj kampaně, rozsah kampaně, médium, název a obsah kampaně, či sestavy. Můžete rozlišit i jednotlivé inzeráty, ale domnívám se, že příliš podrobné rozlišování je zbytečné a může vás uvést do zmatečné situace.
Seznam parametrů


URL landing page

-

http://www.seo-expert.cz

Zdroj kampaně

utm_source

http://www.seo-expert.cz/?utm_source=adwords

Médium

utm_medium

http://www.seo-expert.cz/?utm_medium=cpc

Termín, klíčové slovo

utm_term

http://www.seo-expert.cz/?utm_term=seo

Obsah inzerátu (např. nadpis)

utm_content

http://www.seo-expert.cz/?utm_content=seo-s-expertem

Název kampaně

utm_campaign

http://www.seo-expert.cz/?utm_campaign=seo-expert

Konečná URL takové kampaně může vypadat např. takto: http://www.seo-expert.cz/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_term=seo&utm_content=seo-s-expertem&utm_campaign=seo-expert
Jedná se o inzerát vedoucí na hlavní stránku SEO Expert z kampaně Google AdWords placené za proklik, přičemž v sestavě jsou klíčová slova a fráze obsahující slovo seo. Nadpis inzerátu je SEO s Expertem a jde o kampaň pojmenovanou SEO Expert.
Dlouhé URL adresy nemusíte ručně vypisovat. K jejich tvorbě můžete využít URL Builder, pomocníka pro Google Analytics.

Sledujte vývoj svých cílů, tedy konverzní poměr

Google Analytics nesleduje konverze, ale konverzní poměr vyjadřující podíl počtu návštěvníků, kteří provedli nějakou konverzi vůči počtu všech návštěvníků webu. Konverzní poměr můžeme vypočítat pomocí vzorce:
Konverzní poměr = počet návštěvníků, kteří provedli konverzi / celkový počet návštěvníků * 100

Statistiky PPC kampaní AdWords

Pod položkou menu Zdroje návštěvnosti – AdWords se můžete dozvědět informace o vývoji kampaní AdWords, jednotlivých sestav a pozic klíčových slov apod.

Funnel

Vyhodnocení cesty

Nastavením cesty k cíli, tedy ke konverzní stránce, jste umožnili i sledování pohybu návštěvníků na této cestě. Položka Cíle v Google Analytics vám nabízí vyhodnocení nastavených cest k cíli.
Pomocí přehledné grafiky můžete zjistit, na které stránce z cesty uživatelé nejčastěji opustili váš web. Můžete tak zjistit chyby v použitelnosti stránek.

Všímejte si Bounce Rate

Bounce rate, v českém překladu Poměr návratů, zaznamenává počet návštěvníků, kteří navštívili jen jednu stránku webu a poté hned odešli. Může to znamenat, že stránka návštěvníky nezaujala, že na ní nenašli potřebné údaje, které hledali, nebo naopak, že na stránce našli vše, co potřebovali a nemuseli hledat dále.

Vyhodnocujte výši Bounce rate u svých kampaní a jednotlivých sestav. Čím nižší Bounce rate, tím lépe. Přijatelná výše Bounce rate se pohybuje okolo 50 %. Hodnota vyšší než 65 % nebo 70 % je považována za ne příliš uspokojivý výsledek.
Vyšší Bounce rate z PPC kampaní může mít různá vysvětlení. U obecných slov bývá Bounce rate vyšší, než u konkrétnějších klíčových slov. Při zjištění vysokého Bounce rate nezapomeňte zkontrolovat relevanci klíčových slov, znění inzerátů a landing page (texty na stránce, přehlednost apod.).

Analytics jako zásobárna long tail klíčových slov

Google Analytics můžete využít jako nástroj pro návrh klíčových slov PPC kampaní. Stačí se podívat do seznamu klíčových slov, jejichž prostřednictvím návštěvníci přicházejí na váš web. Z Analytics tak můžete neustále získávat nápady na nová klíčová slova.
Nejlepší je mít statistky návštěvnosti z Analytics již před vytvářením samotné PPC kampaně. Tak můžete kampaň navrhnout s ohledem na klíčová slova, přes která k vám návštěvníci přicházejí.

9.Vypočítejte své ROI

O ROI, neboli Return On Investment, jsme se zmínili v článku 10 užitečných nástrojů pro správu PPC kampaní.
ROI index vyjadřuje návratnost investic, je to podíl zisku vůči nákladům, které jsme do PPC kampaní investovali. Základní výpočet vypadá takto:
ROI = zisk / investice * 100
Výsledek vyjde v procentech. Pokud je nižší než 100 %, tak znamená ztrátu.

Vzorec se často musí přizpůsobit situaci firmy. Lekce výpočtu ROI vám poskytne např. Jeff Ferguson v článku Will the Real ROI Please Stand Up?
Domníváte se, že se vám PPC reklama nevyplácí? Možná potřebují vaše kampaně nový impuls. Zkoušejte nové znění inzerátů, pracujte s klíčovými slovy… Pro inspiraci si můžete přečíst náš článek 10 tipů, jak na úspěšné PPC kampaně.

10. Rozdíly mezi údaji Analytics a AdWords

Žádný měřící či analytický nástroj není docela přesný. Rozdíly plynou zejména z odlišné logiky a různého způsobu měření.
Nejviditelnější rozdíl můžeme vidět mezi statistikami Google AdWords, který měří počet prokliků a údaji Google Analytics, který započítává pouze načtené stránky.

Pokud tedy uživatel klikne na inzerát PPC reklamy a stránka se mu nenačte, např. z důvodu technických potíží, pak AdWords sice započítá jeden proklik, ale Analytics nezapočte návštěvu. Stejně se Analytics chová při neúplném načtení stránky, pokud máte měřící kód umístěn těsně před tag </body>.

Kam dále?

Rubriky

Aktuálně

Newsletter

Odebírejte od nás tipy, triky a novinky z oblasti internetové reklamy. Neposíláme více jak 1 email měsíčně. Odhlášení možné kdykoliv.

RSS & Facebook

Štítky